Biyoelektrik veya Aura Nedir?

Canlı veya cansız, görülebilir veya gözle görülemez her şeyin bir enerjisi vardır. Biyoelektrik, canlı varlıkların ürettiği ve yaydığı canlılık enerjisi, hayat gücü ya da oluşturdukları elektrik enerjisi olarak tanımlanabilir. Aynı zamanda canlı hücrelerin çalışmasına eşlik eden elektriksel olayların tümüne de biyoelektrik adı verilir.

Aura, geçmişte paranormal veya soyut anlamda kullanılan bir terim olup, artık günümüzde ölçülebilir bir kavram haline gelmiştir. Aura; canlıların bedenlerinden yayılan, ışınımla oluşan ve git gide yayılan elektromanyetik alanın adıdır. Daha pratik bir ifadeyle insan vücudunu çevreleyen elektromanyetik atmosfere aura denir.

Nikola Tesla 1890 yılında insan aurasını ölçebildiğini ve fotoğrafladığını ifade etmiştir. Fakat bilim çevreleri tarafından layıkıyla idrak edilememiştir.

Aura titreşimler halinde çevremizde mevcuttur ve kişinin ruhsal durumuna göre değişkenlik gösterebilir. Aurayı ifade ederken renkler kullanılır. Aura üç boyutlu düşünülmelidir. Yani önümüzde, arkamızda, her yerimizde bulunur ve eliptik bir şekli vardır. Aura aslında vücudumuzun yaydığı enerji dalgalarıdır. Yaşayan her cismin böyle bir enerjisi vardır.

Hava çok sıcakken asfalt yola baktığımızda üzerinde dalgalanma şeklinde ısıyı görürüz. İşte bizim de buna benzer şekilde bazen çıplak gözle net bir şekilde görülebilen enerji dalgalarımız vardır.

Bu dalgalanmalar bazı durumlardan etkilenir ve şekil ya da titreşimleri değişir. Bunu etkileyen çok çeşitli sebepler vardır. Fakat bunlardan bazıları; beslenme şekli, hareketlilik, oksijen veya karbondioksit miktarı, yorgunluk, uykusuzluk, stres, alkol, ilaçlar, sigara, negatif düşünce ve davranışlar, uygunsuz psişik aktivitelerdir.

Her rengin karakteristik bir yapısı vardır ve bu yapılanma aura yorumlamasında kullanıldığında bize kişinin o anki ruh halini anlatır. Renkler, yapıcı ve yıkıcı olabilen birçok duyguyu ifade eder. Sevindirebilir, depresif hissettirebilir, hatta dişi veya erkek olabilir.

    Aura çalışmaları yapılırken kullanılan renkler ve anlamları:

kullanılan renkler ve anlamları:

Kırmızı; ateş rengidir. Yaşam gücü yüksek olan kişilerde görülür. Hırs, tutku, kızgınlık, aşk, nefret gibi duyguları hissettiğimizde ortaya çıkar. Dolaşım sistemini ve seksüel içgüdüleri temsil eder. Kırmızının çok olması durumunda kişi sinirli, kızgın, agresif, sabırsız veya heyecanlı olabilir.

Turuncu; Duygusallık ve yaratıcılığı temsil eder. Cesur ve sosyal olunduğu zaman kendini gösterir. Bulanık turuncular ajite hallerinde de ortaya çıkabilir. İyi analiz edilmelidir.

Sarı; en kolay görülebilen Aura rengidir. Baş üzerinde görülen soluk sarı iyimserliği gösterir. Sarı beyinsel aktiviteleri temsil eder. Entelektüel, bilge, aydınlanmış kişilerde sarı çok sık görülür.

Yeşil; hassas, sıcak insanların rengidir. Arkadaş canlısı, açık fikirli ama bağımlı insanlar yeşili gösterir. Parlak yeşilden maviye kayan renkler iyileştirme kapasitesi yüksek kişilerde görülür. Bulanık yeşiller kıskançlığı, kendinden emin olmamayı ve güvensizliği gösterir.

Mavi; sarının yanında çok kolay görülebilen bir diğer renktir. Sessizlik, sakinlik, ciddiyet ve dürüstlüğü temsil eder. Telepatik görüler arttığında yoğunluğu artabilir. Açık maviler aktif hayal gücünü ve zengin bir iç dünyayı gösterirken, koyu tonları yalnızlığı ve bağımlılığı ifadeler. Bulanık maviler ise melankolik, endişeli, korkulu durumlarda ortaya çıkar.

Mor; kalbin ve aklın karışımıdır. Arayan, araştıran, hayal eden, aktif kişilerde görülür. Pratik ve dünyevi meseleleri kolayca çözebilen, güçlü kişilerde görülür. Çok açık tonları aydınlanmış kişilerde görülür. Kırmızıya kaçan tonları kazanma güdüsünü kamçılar. Bulanık tonları bir şeyleri çözmeye çalışan kişilerde veya erotik durumlarda ortaya çıkar.

Aura’nın diğer renkleri:

Pembe alçakgönüllü, sakin ve âşık kişilerde görülebilirken, altın çok etkileyici ve yüksek enerjili kişilerde görülür.

Beyaz ve Siyah saflık ve içe kapanışlarda görülür. Tersi de olabilir.

Gri dişiliği temsil eder, kahverengi ise kafa karışıklığını.

Gümüşi renkler yaratıcılık kabiliyeti çok yüksek olan kişilerde görülür.

Aslında renklerin tanımı yukarıda belirtilenler kadar basit değildir. Pek çok rengin duruma göre anlamları vardır. Bir kişide birden çok renk de ortaya çıkabilir. Önemli olan bu renkleri iyi analiz etmek ve kişinin kendine özel haritasını doğru çıkarmak ve düzgün takip edebilmektir. Bu konu ise aura kavramını daha iyi anlatabilmek amacıyla buraya eklenmiştir. Renk terapisi veya renklerin yorumlanması konusu başka bir uzmanlık alanıdır.